Szukasz dobrego Pracownika?

Naszym głównym celem jest odnalezienie odpowiedniego kandydata do pracy w Twojej Organizacji oraz wsparcie Cię w szeregu projektów z dziedziny HR. Od drobnych, krótkotrwałych usług do obszernych i długofalowych koncepcji rozwojowych.

 • Praca Tymczasowa

  Rekrutacja, selekcja i zatrudnienie przez Havier. Elastyczna forma współpracy dla Pracowników i Pracodawców, zgodnie z zapotrzebowaniem i na określony czas.

 • Rekrutacja stała

  Rekrutacja i selekcja poprzez Havier. Zatrudnia Klient. Weryfikacja doświadczenia, umiejętności i dopasowania do kultury organizacyjnej Klienta. Pozyskanie najlepszych Pracowników zgodnie z oczekiwaniami Zlecającego.

 • Zatrudnienie zewnętrzne (outsourcing, try and hire)

  Rekrutacja, selekcja i zatrudnienie poprzez Havier. Następnie zatrudnia Klient. Pozyskanie stałe Pracownika bez obowiązków kadrowych. Zatrudnienie w oparciu o Ustawę o zatrudnieniu pracowników tymczasowych lub Kodeks pracy.

 • Wsparcie procesów zwolnienia (outplacement)

  Minimalizacja negatywnych skutków zwolnień Pracowników. Dbanie o kontynuację zatrudnienia Pracownika oraz wizerunek firmy.

 • Reprezentacja Pracodawcy

  Wsparcie dla Klienta podczas kontroli urzędów nadzoru (PIP, ZUS, US, Straż Graniczna, PFRON). Analiza dokumentów wymaganych do kontroli, weryfikacja poprawności i przygotowanie do kontroli. Po kontroli – przygotowanie dokumentów zgodnie z zaleceniami.

 • Wizerunek Pracodawcy

  Planowanie i budowa pozytywnego wyobrażania, postrzegania Firmy, którego celem ma być zwiększenie atrakcyjności dla Kandydatów i Pracowników.

 • Efektywny system płac

  Analiza aktualnego i wdrożenie nowego, efektywnego sytemu wynagrodzeń dopasowanego do strategii firmy. Ustalenie priorytetu Firmy i oczekiwań, np. zmniejszenie absencji chorobowej, zwiększenie efektywności produkcji, wzrost integracji z Firmą, zmotywowanie pracowników do pracy w grupie.

 • Pogotowie kadrowo-płacowe

  Tymczasowe wsparcie działu płac i kadr w naliczaniu wynagrodzenia w sytuacji np. nieplanowanej absencji Pracownika odpowiedzialnego za ten obszar.

 • Dokumentacja pracownicza, elektroniczne akta osobowe

  Sprawdzenie poprawności akt osobowych oraz ich modyfikacja. Eliminacja akt w formie papierowej. Stworzenie tzw. e-akt.

 • Wartościowanie stanowisk pracy

  Ustalenie hierarchii i wartości stanowisk w Organizacji. Przygotowanie założeń do budowania ścieżek kariery, ustalania siatki wynagrodzeń i planowania sposobu zarządzania zasobami ludzkimi.

 • Ocena pracownicza

  Przygotowanie systemu ewaluacji Pracowników zgodnego z kulturą organizacyjną Klienta.

 • „Trudny” Pracownik

  Indywidualna praca nad motywacją i postawą Pracownika, którego charakteryzuje postawa niezgodna z kulturą zatrudniającej go Organizacji.

 • Negocjacje ze związkami

  Przygotowanie pracodawcy do rozmów z przedstawicielami związków zawodowych.

 • Czas pracy

  Szkolenie z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy.

 • Harmonogram pracy

  Analiza i utworzenie optymalnych grafików pracy. Wsparcie w analizie obecnych form czasu pracy. Wdrożenie nowego, optymalnego systemu i racjonale wyeliminowanie poprzedniego.

 • Budżet wynagrodzeń

  Przygotowanie i wyliczenia kosztów pracowniczych na kolejne lata. Bieżące kontrolowanie kosztów zatrudnienia.

 • Raport płacowe

  Przygotowanie raportów płacowych wymaganych przez prawo oraz raportów dotyczących rynku pracy.

 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych

  Zwiększenie szans zatrudnienia niepełnosprawnych z wykorzystaniem pomocy z PFRON.

 • Bezpieczeństwo pracy

  Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z wymogami przepisów prawa BHP. Przeprowadzenie audytów wraz z przygotowaniem zaleceń do zmian w tym obszarze.

 • Audyt procesów kadrowych

  Raport dotyczący sytuacji obecnej i propozycje usprawnienia procesów kadrowych.