Szukasz dobrego Pracownika?

Naszym głównym celem jest odnalezienie odpowiedniego kandydata do pracy w Twojej Organizacji oraz wsparcie Cię w szeregu projektów z dziedziny HR. Od drobnych, krótkotrwałych usług do obszernych i długofalowych projektów.

Pracodawco, co możemy dla Ciebie zrobić?
 • Praca Tymczasowa

  Pracodawco, po podpisaniu z nami umowy to my zajmiemy się rekrutacją, selekcją i zatrudnieniem na umowę o pracę Pracownika dla Ciebie. Po naszej stronie będzie obsługa kadrowo-płacowa oraz wszelka odpowiedzialność przed instytucjami rynku pracy. Jest to elastyczna forma współpracy dla Pracowników i Pracodawców, zgodnie z zapotrzebowaniem i na określony czas – idealna, gdy Pracodawca ma sezonowe potrzeby produkcyjne, potrzebuje zastępstwa lub chce sprawdzić Pracownika przed stałym zatrudnieniem.

 • Rekrutacja stała

  Zrekrutujemy i wyselekcjonujemy dla Ciebie Pracownika. Zweryfikujemy jego doświadczenie, umiejętności i referencje. Pozyskamy najlepszych Kandydatów zgodnie z Twoimi oczekiwaniami. Na bieżąco będziemy także raportować postępy rekrutacji. Przekażemy Ci najlepszych kandydatów gotowych do zatrudnienia. Dla Twojego komfortu dajemy Ci gwarancję na przeprowadzony proces – w razie rezygnacji Pracownika bezkosztowo zrekrutujemy następnego.

 • Zatrudnienie zewnętrzne (outsourcing)

  Rekrutacja, selekcja i zatrudnienie poprzez Havier. Następnie zatrudnia Klient. Pozyskanie stałe Pracownika bez obowiązków kadrowych. Zatrudnienie w oparciu o Ustawę o zatrudnieniu pracowników tymczasowych lub Kodeks pracy.

 • Wsparcie procesów zwolnienia (outplacement)

  Minimalizujemy negatywne skutki zwolnień Pracowników, dbamy o kontynuację zatrudnienia Pracownika oraz wizerunek firmy. Podejmujemy za Pracodawcę działania, które mają wspierać zwolnionych pracowników oraz pomóc im znaleźć nową pracę. Zapewniamy doradztwo zawodowe i psychologiczne, rozwijanie umiejętności, wsparcie w poszukiwaniu ofert pracy lub oferujemy pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej

 • Reprezentacja Pracodawcy

  Wspieramy Klientów podczas kontroli urzędów nadzoru (PIP, ZUS, US, Straż Graniczna, PFRON). Prowadzimy analizy dokumentów wymaganych do kontroli, weryfikujemy poprawność i przygotowanie do kontroli. Po kontroli – przygotujemy dokumenty zgodnie z zaleceniami.

 • Wizerunek Pracodawcy

  Pracodawco, specjalnie dla Ciebie zaplanujemy i zbudujemy pozytywny wizerunek postrzegania Twojej Firmy, którego celem ma być zwiększenie jego atrakcyjności dla Kandydatów i potencjalnych Pracowników.

 • Efektywny system płac

  Dla Twojej firmy przeprowadzimy analizę aktualnego i wdrożenie nowego, efektywnego sytemu wynagrodzeń, dopasowanego do strategii Twojego przedsiębiorstwa. Ustalimy główne priorytety oraz uwzględnimy Twoje oczekiwania, np. zmniejszenie absencji chorobowej, zwiększenie efektywności produkcji, wzrost integracji z Firmą lub zmotywowanie pracowników do pracy w grupie.

 • Pogotowie kadrowo-płacowe

  Z przyczyn niezależnych od Ciebie nie możesz zamknąć miesiąca lub roku? Oferujemy Ci pogotowie kadrowo – płacowe. Polega ono na tymczasowym wsparciu działu płac i kadr w naliczaniu wynagrodzenia w sytuacji np. nieplanowanej absencji Pracownika odpowiedzialnego za ten obszar.

 • Dokumentacja pracownicza, elektroniczne akta osobowe

  Pracodawco, sprawdzimy poprawność prowadzenia przez Ciebie akt osobowych Pracowników, a w razie potrzeby zmodyfikujemy je. Jeśli będziesz miał takie życzenie, wyeliminujemy akta w formie papierowej tworząc ich wersję elektroniczną, tzw. e-akta.

 • Wartościowanie stanowisk pracy

  Dla lepszego wykorzystania potencjału ludzkiego ustalimy hierarchie i wartości stanowisk w Twojej Organizacji. Przygotujemy założenia do budowania ścieżek kariery, ustalania siatki wynagrodzeń i planowania sposobu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 • Ocena pracownicza

  Przygotujemy system ewaluacji Pracowników zgodnie z kulturą organizacyjną Twojego przedsiębiorstwa.

 • „Trudny” Pracownik

  Jeśli borykasz się z problemem ,,trudnego” Pracownika możemy zaproponować Ci indywidualną pracę nad jego motywacją i postawą.

 • Negocjacje ze związkami

  Przygotujemy Cię do rozmów z przedstawicielami związków zawodowych. Nauczymy Cię, jak negocjować ze związkowcami. Podpowiemy jak unikać impasu, nie stracić kontroli przy stole negocjacyjnym, przewidzieć strategie związkowców. Powiemy jak skutecznie demaskować manipulacje stosowane przez drugą stronę oraz rozwiejemy wątpliwości interpretacyjne w obszarze zbiorowego Prawa pracy.

 • Czas pracy

  Wyposażamy Cię w rzetelną wiedzę prawną z aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy.

 • Harmonogram pracy

  Przeanalizujemy istniejące i utworzymy nowe, optymalne grafiki pracy. Dostosujemy je do Twoich potrzeb oraz zadbamy, aby były zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa pracy.

 • Budżet wynagrodzeń

  Zidentyfikujemy Twoje zasoby i poza bieżącą kontrolą kosztów zatrudnienia przygotujemy i wyliczymy koszty pracownicze na kolejne lata.

 • Raport płacowe

  Przygotujemy raporty płacowe wymagane przez prawo, które będą informować o wysokości wynagrodzeń na różnych stanowiskach pracy oraz raporty dotyczące rynku pracy. Gromadzenie takich raportów, a następnie przetwarzanie ich umożliwi Ci maksymalnie efektywne wykorzystanie tych danych w praktyce zarządzania.

 • Aktywizacja osób niepełnosprawnych

  Jeśli Twoja firma poszukuje osoby z niepełnosprawnością, wesprzemy Cię w procesie rekrutacji, wdrożenia w nowym miejscu pracy i utrzymaniu zatrudnienia.

 • Bezpieczeństwo pracy

  Pomożemy Ci w przygotowaniu stanowisk pracy zgodnie z wymogami przepisów Prawa BHP oraz przeprowadzimy audyty wraz z przygotowaniem zaleceń do zmian w tym obszarze.

 • Audyt procesów kadrowych

  Dla twojej firmy przygotujemy raport dotyczący obecnej sytuacji oraz propozycje usprawnienia procesów kadrowych.