Ludzie są najważniejsi!
Firma Havier Sp. z o.o. nr certyfikatu 16545. Doradztwo personalne i rekrutacja.
Wyróżnia nas jakość, rzetelność i indywidualne podejście do Klienta - Kandydata.

 

Do Twoich obowiązków należeć będzie:

 • Kierowanie działem księgowości
 • Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • Analizowanie sytuacji finansowej Spółki oraz przygotowywanie dyspozycji finansowych
 • Sporządzanie i nadzorowanie prawidłowości oraz terminowości rozliczeń podatkowych
 • Nadzór nad sprawozdawczością GUS i NBP
 • Prowadzenie, nadzorowanie i odpowiadanie za prace bilansowe i konsolidacyjne
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Dokonywanie płatności
 • Uczestnictwo w kontrolach zewnętrznych
 • Współpraca z auditorami
 • Realizowanie wniosków poaudytowych i pokontrolnych
 • Bieżące kontakty z bankami
 • Kontakty z brokerem ubezpieczeniowym
 • Zapewnienie właściwego obiegu dokumentów księgowych w firmie
 • Udział w pracach nad budżetem

 

Oczekiwania względem Kandydata:

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane kierunki rachunkowość i finanse, a także branżowe uprawnienia i licencje
 • Minimum 5 letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku związanym z księgowością
 • Kilkuletnie doświadczenie w księgowości na stanowisku kierowniczym
 • Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, przepisów dotyczących prawa bilansowego, podatkowego
 • Znajomość procesów finansowo-księgowych i sprawozdawczych
 • Umiejętność opracowywania analiz finansowych, wniosków kredytowych, leasingowych
 • Systematyczność i konsekwencja w działaniu
 • Doświadczenie w firmie produkcyjnej, mile widziana znajomość branży automotive

 

Co oferujemy:

 • Umowa o pracę (lub dowolna forma dopasowana do Kandydata)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość pracy w międzynarodowym środowisku w dużej firmie z branży automotive na stanowisku kierowniczym

Prześlij do nas swoje CV.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest HAVIER Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 42-202, Jasnogórska 27. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, poprawiania lub usunięcia. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Prosimy również o dołączenie do CV poniższej klauzuli:

Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Havier Sp. z o.o. w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym procesie rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.