Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Ludzie są najważniejsi!
Firma Havier Sp. z o. o. Doradztwo personalne i rekrutacja.
Nr certyfikatu 16545. Wyróżnia nas jakość, rzetelność i indywidualne podejście do Klienta-Kandydata.

Stanowisko: Kierownik Działu Utrzymania Ruchu
Miejsce pracy: woj. łódzkie

Cel Stanowiska:

• Kierowanie pracą działu Utrzymania Ruchu, opracowywanie harmonogramu okresowych przeglądów technicznych i kontrolowanie wypełniania zawartych w nim terminów
• Zbieranie i katalogowanie dokumentacji technicznej wykorzystywanych na terenie przedsiębiorstwa maszyn i urządzeń, nanoszenie w niej bieżących aktualizacji
• Zarządzanie pracami podległego zespołu pracowników, koordynacja jego działaniami i wyznaczanie celów poszczególnym jednostkom

Zakres obowiązków:
• Przygotowywanie planu oraz nadzór nad wdrożeniem TPM na obszarze całej fabryki
• Współpraca z innymi działami w firmie w prowadzeniu projektów mających na celu usprawnienie procesów produkcji
• Prowadzenie i nadzór nad projektami inwestycyjnymi
• Ścisła współpraca z Inżynierem Procesu w zakresie utrzymania infrastruktury zakładu
• Nadzór nad zakupami części zamiennych i innych  materiałów niezbędnych do właściwego funkcjonowania działu UR
• Nadzór nad dokumentacją maszyn, urządzeń i budynków należących do firmy

Wymagana wiedza i doświadczenie:
• Minimum 3 letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z techniczną organizacją procesów produkcyjnych
• Biegła znajomość języka angielskiego
• Znajomość maszyn, elektryki, mechaniki, pneumatyki i automatyki
• Ogólna znajomość przepisów prawa i procedur administracyjnych dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz maszyn i urządzeń

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV.

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych jest Havier Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie 42-202, Jasnogórska 27. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, poprawiania lub usunięcia. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbędzie się w celu przeprowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w procesie rekrutacji.

Prosimy również o dołączenie do CV poniższych klauzul:
 Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Havier Sp. z o.o. w celu związanym z udziałem mojej osoby w niniejszym procesie rekrutacji zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r.

 Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r., w tym na otrzymywanie informacji o ofertach pracy przedstawianych przez Havier Sp. z o. o.

 ds